Πρώτες Βοήθειες

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σειρά Μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών
1. Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες Β΄ Λυκείου 26/01/2017
2. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση 26/01/2017
3. Χρήση Αυτοματοποιημένου Εξωτερικού Απινιδωτή 02/02/2017
4α. Πνιγμός - Πνιγμονή - Υπεραερισμός 14/02/2017
4β. Καρδιαγγειακό Σύστημα και οι διαταραχές του 14/02/2017
5. Τραύματα και αιμορραγίες 02/03/2017
6. Κακώσεις οστών, μυών και αρθρώσεων 14/03/2017
7. To νευρικό σύστημα και οι διαταραχές του 28/03/2017
8. Περιβαλλοντικά τραύματα 04/04/2017
9. Διάφορες καταστάσεις 04/04/2017
Ενδεικτικό Υποστηρικτικό Υλικό
Διαχείριση περιστατικού σοβαρού τραυματισμού μαθητή στο σχολείο 27/06/2018
Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες 27/06/2018
Ενημέρωση-Έντυπα
Έντυπο καταγραφής ατυχήματος 27/6/2018
Συνοπτικός πίνακας ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων 27/6/2018
Γνωστοποίηση προς Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας – Διερεύνηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων 27/6/2018
Διαχείριση Περιστατικού Σοβαρού Τραυματισμού Μαθητή στο Σχολείο 27/6/2018
Παροχή Πρώτων Βοηθειών και Χορηγία Φαρμάκων από Εκπαιδευτικούς στα Σχολεία 27/6/2018
Ο Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος 27/6/2018