Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Φυσική Αγωγή- Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/04/2022
Φυσική Αγωγή (Αθλητικό Σχολείο)- Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/04/2022
Β' Λυκείου
Φυσική Αγωγή - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/04/2022
Φυσική Αγωγή-Ολυμπιακή Παιδεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 06/04/2022
Γ' Λυκείου
Φυσική Αγωγή - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/04/2022
Φυσική Αγωγή-Ολυμπιακή Παιδεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 06/04/2022