Πλαίσια Μάθησης

Θέμα Α΄Τετράμηνο Β' Τετράμηνο Ημερομηνία
Αθλητικό Σχολείο - Α' Λυκείου
Φυσική Αγωγή (Αθλητικό Σχολείο) – Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Α' Λυκείου
Φυσική Αγωγή - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Β' Λυκείου
Φυσική Αγωγή - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Φυσική Αγωγή - Ολυμπιακή Παιδεία 19/01/2021