Χρήσιμες Συνδέσεις

ΘέμαΑρχείο
Αξιολόγηση του Θεσμού του Αθλητικού Σχολείου (Αύγουστος 2019)
Φυσική Δραστηριότητα – Εκθέσεις προόδου κρατών Ευρώπης 2018
Φυσική Δραστηριότητα – Έκθεση προόδου ΚΥΠΡΟΣ
Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας στην Εκπαίδευση Κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωβαρόμετρο «Αθλητισμός και Φυσική Δραστηριότητα»
Ευρωβαρόμετρο «Αθλητισμός και Φυσική Δραστηριότητα» - ΚΥΠΡΟΣ